Welcome to Hello Kitty Park !
客服热线:4009-778899 中文|ENGLISH

门票预约

游园日期      成人      儿童      马上预约  

Hello Kitty快报


    Hello Kitty乐园×花泽香菜联手上双11猫晚,演绎最萌版《恋爱循环》!
    宠粉狂魔又来啦!我的生日,请你来“享福”
    走,到Hello Kitty乐园看孩子们如何用画为她庆生!内含十一超值福利、商品大抽奖…

百宝箱